top of page

Zrefleksuj się!

Refleks, ruch, spontaniczność i kreatywność

to obszary nad którymi pracujemy podczas warsztatów organizowanych w ramach 

projektu "Zrefleksuj się!" na dzielnicy Sławin
i Sławinek w Lublinie.

warsztaty impro
fot. Miłosz Karski/ MTK Videos
warsztaty żonglerskie

fot. Kamil Mazurek/Wspaku Pictures

żonglerka dla dorosłych

fot. Kamil Mazurek / Wspaku Pictures

impro dla dzieci

fot. Kamil Mazurek/ Wspaku Pictures