Zrefleksuj się!

Refleks, ruch, spontaniczność i kreatywność

to obszary nad którymi pracujemy podczas warsztatów organizowanych w ramach 

projektu "Zrefleksuj się!" na dzielnicy Sławin
i Sławinek w Lublinie.

 
fot. Miłosz Karski/ MTK Videos
 

fot. Kamil Mazurek/Wspaku Pictures

 

fot. Kamil Mazurek / Wspaku Pictures

 

fot. Kamil Mazurek/ Wspaku Pictures

 

Fot. Kamila Szymańska