top of page
Warsztaty Improwizacji teatralnej 23.03

Głos mieszkańców dzielnicy Szerokie
Wyniki badań oferty kulturalnej na Szerokim

 

Fundacja Inside Out znaczną część swoich działań skupia na dzielnicy Szerokie w Lublinie. Jest to ościenna dzielnica miasta, która w porównaniu z innymi, ma ubogą ofertę kulturalną.
W ramach podsumowania projektu “Szerokie Ocieplenie Sąsiedzkie”, realizowanego na tej dzielnicy, wśród mieszkańców przeprowadzona była ankieta badająca ich zadowolenie i potrzeby dotyczące oferty kulturalnej na dzielnicy.

 

Szerokie to teren znajdujący się w północno-zachodniej części Lublina i wyznaczają go: od północy i wschodu rzeka Czechówka, wschodnia granica ogródków działkowych „Zimne Doły”, ul. Wojciechowska oraz granica miasta od strony zachodu. Teren ten charakteryzuje specyfika dzielnicy sypialnianej – niska zabudowa domków jednorodzinnych i szeregowców oraz brak rozbudowanej infrastruktury.

 

Dopiero wiosną 2018 r. powstała na Szerokim Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie (Filia nr 40 MBP/”Biblioteka na Poziomie”). Na pierwszy rzut oka widać jak duża była potrzeba powstania takiej przestrzeni – w bibliotece realizowanych jest wiele inicjatyw, projektów i warsztatów. Również Fundacja Inside Out realizuje tam większość swoich działań skierowanych do mieszkańców tej dzielnicy m.in. “Szerokie Ocieplenie Sąsiedzkie”, “Wytwórnik Wyobraźni”, “Kobieta Renesansu”, czy warsztaty żonglersko-ruchowe w ramach akcji “Lato w Mieście” oraz “Zima w Mieście”.

Pierwszą większą inicjatywą, którą realizowała Fundacja Inside Out był projekt “Szerokie Ocieplenie Sąsiedzkie”. W zamyśle miał on być dedykowany mieszkańcom dzielnicy Szerokie i odpowiadać na potrzeby integracji oraz zwiększenia dostępności do oferty kulturalnej. “Szerokie Ocieplenie Sąsiedzkie” było szeregiem różnych warsztatów i spotkań o tematyce kulturalnej skierowanej do rodzin, dzieci i dorosłych. Wydarzenia realizowane były w okresie od marca do czerwca 2019 r. Po sukcesie pierwszej edycji inicjatywy, jak i chęci mieszkańców na kontynuację takich działań, udało się zrealizować kolejną edycję projektu, która odbywa się obecnie (wydarzenia rozpoczęły się we wrześniu i trwają do grudnia 2019 r.). Projekt w pierwszej i drugiej swojej odsłonie jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu Miasta Lublin w ramach programu “Dzielnice Kultury”. 

 

Ankieta, o której wypełnienie prosiliśmy mieszkańców, miała na celu zbadanie zadowolenia z oferty kulturalnej oraz zebranie informacji o potrzebach, które pomogłyby zespołowi Fundacji Inside Out na trafniejsze przygotowywanie przyszłych projektów. Przeprowadzona została w czerwcu i lipcu 2019 r. w sposób elektroniczny i analogowy. W badaniu można było wziąć udział poprzez wypełnienie ankiety dostępnej w Internecie za pomocą formularza Google lub wypełnić ją podczas wydarzeń Fundacji Inside Out, pikniku dzielnicy Szerokie lub w Bibliotece na Poziomie. W badaniu wzięły udział 64 osoby zarówno dorośli, jak i dzieci – mieszkańcy dzielnicy Szerokie w Lublinie. Poniżej prezentujemy odpowiedzi na poszczególne pytania z przeprowadzonej ankiety.

 

Na pytanie o źródło wiedzy o wydarzeniach z projektu “Szerokie Ocieplenie Sąsiedzkie” większość respondentów wskazała na plakaty informacyjne (30,6%), dalej pojawiły się informacje w Miejskiej Bibliotece Publicznej Filia nr 40 (22,6%) oraz portal społecznościowy Facebook i informacje od znajomej/znajomego (odpowiednio po 21%).  

1.png

Odpowiedź dotycząca uczestnictwa w projekcie wykazała, że 55,6% badanych lub ich współdomownicy brali udział w wydarzeniach z projektu “Szerokie Ocieplenie Sąsiedzkie”, 31,7% osób nie brało udziału, a 12,7% nie wie.

Znacząca większość wzięła udział w:

- 7 kwietnia, godz. 15:00 – 17:00: Spacer tematyczny: szlakiem ptaków i innych zwierząt po naszej dzielnicy (30,3%);

- 6 kwietnia, godz. 11:00 – 14:00: Warsztaty z robienia ozdób wielkanocnych (rodzice z dziećmi) (30,3%).

Dużym zainteresowaniem wśród badanych cieszyły się warsztaty z deskorolki (młodzież, 12 maja, godz. 12:00 – 14:30 oraz warsztaty z szydełkowania (rodzice z dziećmi, 8 czerwca, godz. 10:00 – 12:00). Wśród badanych najmniej osób wzięło udział w wymianie sąsiedzkiej oraz w warsztatach rodzinnych z zabaw ruchowych.

2.png

Zdecydowana większość ankietowanych, bo 83, 6% (51 osób) była zadowolona z jakości i tematów wydarzeń w ramach projektu “Szerokie Ocieplenie Sąsiedzkie”, natomiast 16,4% osób odpowiedziało na to pytanie “nie mam zdania”. Ponad połowa, bo 57,4% badanych odpowiedziało, iż dzięki Szerokiemu Ociepleniu Sąsiedzkiego czuje się bardziej zintegrowana z mieszkańcami dzielnicy/sąsiadami, 36,1% nie ma zdania, 6,5% – nie. Większość mieszkańców uważa również, że dzięki projektowi dowiedziała się więcej o swoim miejscu zamieszkania (53,3% tak, 31,7% nie ma zdania, 15% nie). Aż 90,3% mieszkańców biorących udział w badaniu odpowiedziało, że podoba im się nazwa projektu, 8,1% nie ma zdania, natomiast 1,6% nie podoba się nazwa projektu.

4.png
5a.png
7a.png
6.png

Pytanie o ocenę oferty kulturalnej na dzielnicy Szerokie miało dla nas zaskakujący wynik. 38,2% mieszkańców odpowiedziało, że oferta jest zadowalająca, 32,7% uważa, że  średnia, 20% że bardzo zadowalająca, 7,3% słaba, 1,8% bardzo słaba.

8.png

Zróżnicowanie w potrzebach ukazało pytanie: “W jakich wydarzeniach Pani/Pan lub Pani/Pana współdomownicy najchętniej wzięliby udział?”.

64,5% odpowiedziało, że najchętniej przyszłoby na koncert, tylko trochę mniej na cykliczne zajęcia dla dzieci (61,4%). Dużo osób zainteresowanych jest wydarzeniami plenerowymi (52,4%), pokazami filmowymi (41,3%) i warsztatami (36,5%). Propozycje, które uklasyfikowały się niżej to: wycieczki (34,9%), spacery tematyczne (33,3%), cykliczne zajęcia dla młodzieży (23,6%), cykliczne zajęcia dla dorosłych (25,4%), spotkania autorskie (11,1%), kluby dyskusyjne (6,3%), inne (1,6%).

 

Ostatnie pytanie o charakterze otwartym dało mieszkańcom możliwość wpisania propozycji, sugestii czy pomysłów na kolejne wydarzenia lub inicjatywy na dzielnicy. Odpowiedzi były następujące: wspólne oglądanie spadających gwiazd lub nieba nocą, kino pod chmurką, zajęcia dla dzieci, wycieczki, koncerty, muzyka poważna, klasyczna, spotkania z autorami, muzykami oraz artystami, zabawy dla dzieci w wieku 1-5 lat, zawody dla rodzin (sportowo-zręcznościowe), więcej gier planszowych, spotkania o tematyce związanej ze zwierzętami, wydarzenia sportowe, stoły do tenisa stołowego, warsztaty dla dorosłych, kurs tańca (towarzyski, jazz, taniec współczesny, salsa), warsztaty komputerowe, organizacja potańcówek sąsiedzkich, więcej inicjatyw dla dzieci przedszkolnych w godzinach popołudniowych, zajęcia rękodzielnicze dla dorosłych oraz zajęcia konstruktorskie dla dzieci.

 

 

Przeprowadzenie badań i opracowanie wyników: Dominika Knap

bottom of page