Szerokie Ocieplenie Sąsiedzkie

Projekt, w ramach którego odbyły się różnorodne wydarzenia kulturalno-społeczne (warsztaty, spotkania, spacery tematyczne) skierowane do różnych grup wiekowych