Spontaniczność to wolność, a wolność to odwaga, czyli spróbuj w impro

Spontaniczność to wolność, a wolność to odwaga, czyli spróbuj w impro