top of page
148693320_931476650722611_55151126098166

Fundacja Inside Out znaczną część swoich działań organizuje w dzielnicach Lublina, w których odbywa się niewiele wydarzeń i inicjatyw. Kilka projektów (Zrefleksuj się, część wydarzeń z Domu Zmysłów czy Lato i Zima w Mieście) zostało zrealizowanych w dzielnicy Sławin w Lublinie przy współpracy z Filią nr 38 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie.
W ramach realizowanych działań w 2020 r. przeprowadzono wśród mieszkańców ankietę badającą satysfakcję i potrzeby dotyczące oferty kulturalnej w dzielnicy.

​ 

Sławin i Sławinek to północno-zachodnie dzielnice Lublina. Sławin wyznaczony jest granicą al. Solidarności i Czechówki, ul. Poligonową oraz od zachodu i północy granicami miasta. Według danych z 2018 r. teren ten zamieszkuje 12 tys. osób. Terytorium dzielnicy Sławinek jest mniejsze niż Sławina, zamieszkuje je ponad 7 tys. osób. Granice tej dzielnicy wyznaczone są także przez rzekę Czechówkę i al. Solidarności oraz al. Sikorskiego, al. Kraśnicką i ul. Nałęczowską. Dzielnice te charakteryzuje wolnostojąca i niska zabudowa oraz brak rozbudowanej infrastruktury. Na terenie dzielnicy Sławin funkcjonuje Filia nr 38 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie (ul. Relaksowa 25), Muzeum Wsi Lubelskiej – Skansen oraz Ogród Botaniczny UMCS w Lublinie (który znajduje się również na terenie dzielnicy Sławinek).

Fundacja Inside Out w obu tych dzielnicach realizowała następujące działania:

●       warsztaty żonglersko-ruchowe dla dzieci w ramach Lata w Mieście w 2019 r. oraz Zimy w Mieście w roku 2019 i 2020,

●       Kobiecy relaks po angielsku,

●       spacer przyrodniczy po Sławinie z Inspektorem Bywakiem,

●       Zrefleksuj się (współfinansowany przez Fundację Orlen).

Odbyła się tam również część wydarzeń z projektów:

●       Kobieta Renesansu. Spotkania i twórcze warsztaty dla kobiet (dzięki wsparciu finansowemu Miasta Lublin)

●       Dom Zmysłów - warsztaty i spotkania o zmysłach (dzięki wsparciu finansowemu Miasta Lublin w ramach programu Dzielnice Kultury 2020).

 

Przeprowadzona ankieta i rozmowy z mieszkańcami już na etapie realizacji projektów Dom Zmysłów i Zrefleksuj się w 2020 r. pozwoliły na dokonywanie zmian. Szersze zbadanie potrzeb i zadowolenia mieszkańców z oferty kulturalnej dzielnicy pozwoli Fundacji Inside Out jak i innym instytucjom tworzenie odpowiedniej oferty wydarzeń. Ankieta została przeprowadzona w okresie marzec – wrzesień 2020 r. w sposób elektroniczny i analogowy (czas trwania badania został wydłużony ze względu na sytuację epidemiczną w Polsce oraz związane z tym komplikacje dotyczące realizacji projektów). W badaniu można było wziąć udział poprzez wypełnienie ankiety dostępnej w Internecie za pomocą formularza Google lub wypełnić ją podczas wydarzeń Fundacji Inside Out lub w Filii nr 38 Miejskiej Biblioteki Publicznej. W badaniu wzięły udział 153 osoby – dorośli oraz dzieci – mieszkańcy dzielnic Sławin i Sławinek. Poniżej prezentujemy odpowiedzi na poszczególne pytania z przeprowadzonej ankiety.

 

Na pytanie o źródło informacji o wydarzeniach organizowanych w dzielnicy większość respondentów wskazała Facebooka (58,2%) oraz lokalne grupy na Facebooku (56,2%). Wysoko oceniono również polecenia od znajomych (28,8%) i plakaty informacyjne (20,9%). Mieszkanki i mieszkańcy sporadycznie czerpali informację z ulotek (10,5%) czy z informacji na stronach Filii nr 38 Miejskiej Biblioteki Publicznej (10,6%). Okazjonalnie zdobywali informacje bezpośrednio w Filii 38 Miejskiej Bibliotece Publicznej (6,1%), czy ze strony internetowej Filii (2,6%), z informacji na stronach Fundacji Inside Out (2,6%) czy z kanałów Rady Dzielnicy (1,3%). Oprócz tego wskazano również kościół, klub seniora „Sławinek” oraz brak dostępu do informacji.

 

Zapytani, czy dzięki uczestnictwu w wydarzeniach w dzielnicy ankietowani czują się zintegrowani z innymi mieszkańcami/sąsiadami, odpowiedzi “nie mam zdania” udzieliło 40,6% badanych, czyli 62 osoby, “nie” - 32,7%, “tak” - 26,8%. Na pytanie, czy udział w wydarzeniach wpłynął na poziom wiedzy o swoim miejscu zamieszkania, 42,5% ankietowanych odpowiedziało “nie”. Odpowiedzi “tak” i “nie mam zdania” udzieliła równa liczba ankietowanych (28,8%).

147040737_440855863893388_84797845666256
147605710_128843872442525_11298427939761

Większość mieszkańców zadeklarowała, że oferta kulturalna w dzielnicy Sławin i Sławinek jest bardzo słaba i słaba (odpowiednio 31,4% i 32% badanych). Średnie zadowolenie z oferty wskazało 25,5% (39 osób), a zadowalające 9,2% (14 osób).

148551204_302625384866418_90366867261723

Mieszkańcy Sławina i Sławinka oraz ich współdomownicy oczekują oferty kulturalnej, która nastawiona byłaby na wydarzenia plenerowe (58,2%) i koncerty (59,5%). Wyrażają również chęć udziału w warsztatach (47,1%), pokazach filmowych (45,1%) oraz cyklicznych zajęciach dla dzieci (43,8%) czy dorosłych (37,3%). Badani byli również zainteresowani spacerami tematycznymi (28,1%), wycieczkami (25,5%) oraz spotkaniami autorskimi (22,2%). Najmniej respondentów zaznaczyło cykliczne zajęcia dla młodzieży (19%) oraz udział w klubie dyskusyjnym (9,8%). Zadano także pytanie o własne sugestie, pomysły i propozycje na wydarzenia. Oto odpowiedzi: piknik teatralny, zawody sportowe dla dzieci, festyn dla dzieci, letnie koncerty z muzyką poważną, musicalową, operetkową np w Skansenie, albo Ogrodzie Botanicznym (letnia scena plenerowa, jak w Parku Chorzowskim koncerty Filharmonii Śląskiej), warsztaty kulinarne, nordic walking po lesie w Dębówce, spotkania dla seniorów również w 38mej. rajd na orientację górki Czechowskie, zajęcia sportowe, Dom kultury na Sławinie, wspólny piknik, coś z okazji 1 dnia wiosny lub lata, warsztaty integrujące społeczność sąsiedzką. kółka tematyczne, wystawy fotograficzne, gry terenowe. [wydarzenia] ogrodnicze, kursy, spotkałem się kiedyś z pomysłem, że ludzie prowadzący lokalne biznesy robili takie "dni otwarte", można było zobaczyć jak wygląda np. pizzeria od wewnątrz i jak się ręcznie robi cukierki, ognisko, imprezy biegowe, wspólne sprzątanie połączone z oprowadzaniem tematycznym, papierowa wiklina, permakultura, joga, wystawa obrazów Tomasza Bachanka uznanego w Polsce malarza mieszkającego na Sławinie, jak najwięcej wydarzeń dla dzieci w wieku 1-3, zajęcia dla emerytów, spotkanie z psychologiem czy dietetykiem, zabawy taneczne, Zawody sportowe, rajdy rowerowe rodzinne, warsztaty florystyki, [warsztaty dla dzieci w wieku szkolnym:] programowanie, malarskie, taneczne, szachowe, pływanie (przecież miał być basen), , więcej migowego z Wiolą i Olą, może coś związanego z harcerzami, ciężko mi powiedzieć, koncert Rogala DDL, gry miejskie, warsztaty językowe, wybieg dla psów, kiermasze świąteczne, więcej zajęć dla maluchów (sensoryczne, ze zwierzętami, pokazujące maluchom świat),  rozwój osobisty i emocjonalny dzieci, ścieżka dydaktyczna, zajęcia praktyczne - ogród botaniczny - sadzenie cebulek, przycinanie drzewek i krzewów, tworzenie kompozycji kwiatowych, skalniaków, gleboznawstwo, nawożenie, kulig (nawet na kołach), warsztaty - bezpieczny internet, zarządzanie budżetem domowym, animacje dla dzieci, pokazy, tłusty czwartek, kolędowanie.

W swoich odpowiedziach wielu mieszkańców podkreśliło brak domu kultury po tej stronie miasta, brak przestrzeni do wydarzeń, oprócz prężnie działającej Biblioteki Miejskiej, która ma ograniczone warunki lokalowe i godziny pracy. Mieszkańcy wskazali na konieczność prowadzenia działań także na Sławinku, gdyż do tej pory inicjatywy scentralizowane były na Sławinie. Podkreślona została również potrzeba dotarcia na skraj dzielnicy i Lublina, by o wydarzeniach wiedzieli także mieszkańcy Osiedla Ruczaj, Nowy Ruczaj, Botanik oraz by promowanie wydarzeń wsparły szkoły znajdujące się w obrębie dzielnic.

148414927_276303533841312_81176888649018

Kolejne pytania dotyczyły konkretnych preferencji wydarzeń oraz terminów ich odbywania się. Zgodnie z udzielonymi odpowiedziami najlepszym czasem do korzystania z oferty kulturalnej są weekendy (piątek - niedziela), z czego ankietowani najchętniej zaznaczyli soboty godz. 16.00-19.00 (53,6%) oraz niedziele w tych samych godzinach (51%). Wysoką frekwencję mogłaby zapewnić organizacja wydarzeń w niedziele godz. 14.00-16.00 (47,1%), piątki godz. 16.30-18.00 oraz soboty godz. 14.00-16.00 (po 41,8%). Najniżej uplasował się wybór godzin 10.00-17.00 w dniach poniedziałek – czwartek oraz w piątki w godz. 10.00- 15.00. Badani oraz ich współdomownicy najchętniej wzięliby udział w wydarzeniach kierowanych do dorosłych (61,4%) oraz dedykowanych wyłącznie kobietom (49,7%). Mniejsze zapotrzebowanie zgłoszono na wydarzenia dla dzieci w wieku 7-12 lat (34%), dla młodzieży (25,5%) czy dla dzieci w wieku 3-6 lat (24,2%). Najmniej respondentów zaznaczyło zainteresowanie wydarzeniami dla seniorów oraz dla dzieci w wieku 0-3 lata (po 16,3%), oraz dla mężczyzn (15%).

 

Bardzo wyrównane wyniki wykazało ostatnie pytanie dotyczące tematyki wydarzeń, która  najbardziej interesowałyby osobę badaną i jej współdomowników, pytanie było wielokrotnego wyboru. Najwyższe zainteresowanie okazano wydarzeniami ruchowymi (52,3%, czyli 80 osób), plastyczno-rękodzielniczymi (48,4%) oraz kulinarnymi (40,5%). Propozycje, które uplasowały się niżej to wydarzenia: przyrodnicze (38,6%), DIY (prace manualne, np. budowanie mebli - 36,6%), sport (bieganie, nordic walking, gry zespołowe - 35,9%), muzyka i gra na instrumentach (35,9%), języki obce (35,3%), fotografia (32,7%), film (31,4%), rozwój osobisty (30,7%), podróże i turystyka (28,1%), teatr (27,5%), ekologia i zero waste (26,1%), literatura (20,3%), historia (16,3%) oraz żonglerka (9,2%). W odpowiedziach zaproponowano także zajęcia komputerowe, regionalne, religijne oraz związane z grami planszowymi.

 

Przeprowadzenie badań i opracowanie wyników: Dominika Knap

bottom of page