top of page

Wytwórnik wyobraźni
Zajęcia kreatywno-plastyczne dla dzieci od 7 roku życia

Wytwórnik wyobraźni
Zajęcia kreatywno-plastyczne dla dzieci od 7 roku życia

Wytwórnik wyobraźni to warsztaty twórczo – plastyczne skierowane do dzieci od 7 roku życia.


Każde  spotkanie będzie podzielone na dwie części. Pierwsza z nich to czas na  zapoznanie się z inspiracjami, które są wszędzie, może być to książka,  film, historia naszej dzielnicy, nasze wspomnienia, wydarzenia  historyczne, czy zjawiska przyrodnicze. Druga to część twórcza -  uczestnicy wykonają własne prace, przy użyciu różnych metod plastycznych, do danego tematu zajęć – inspiracji.

bottom of page