top of page

Publikacja o projektach Dzielnice Kultury

Publikacja o projektach Dzielnice Kultury

Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin wydał publikację: Kultura w dzielnicach. Projekty realizowane w Lublinie w ramach programu „Dzielnice Kultury”. Jest to podsumowanie siedmiu edycji programu, w ramach którego także Fundacja Inside Out realizowała projekty.


W książce znalazły się inicjatywy fundacji w dzielnicy Szerokie: Wytwórnik Wyobraźni oraz dwie edycje Szerokiego Ocieplenia Sąsiedzkiego


,,Dzielnice Kultury to interdyscyplinarny program, którego celem jest zwiększenie potencjału kulturalnego dwudziestu siedmiu dzielnic Lublina. Jego geneza sięga procesu rozpoczętego w ramach starań o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016, kiedy to  zaobserwowano niespotykane dotychczas ożywienie kulturalne w naszym mieście. Wówczas znacznie wzrosła aktywność lubelskich instytucji kultury i organizacji pozarządowych. Zaangażowanie tych podmiotów w proces przygotowania aplikacji, włączenie kultury w główny nurt polityki miejskiej, a także rozwój i poprawa istniejącej oferty doprowadziły do wzrostu potrzeby uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych oraz zwiększenia aktywności mieszkańców w postaci nieformalnych inicjatyw oddolnych. Odpowiedzią na te zjawiska, a także na dysproporcje w dostępie do kultury spowodowane skupieniem większości instytucji i infrastruktury kulturalnej w centrum miasta, było opracowanie założeń programu Dzielnice Kultury.”


Publikacja dostępna w PDF

bottom of page