top of page

Głos mieszkańców dzielnicy Szerokie

Głos mieszkańców dzielnicy Szerokie

Wyniki badań oferty kulturalnej na Szerokim


Fundacja  Inside Out znaczną część swoich działań skupia na dzielnicy Szerokie w  Lublinie. Jest to ościenna dzielnica miasta, która w porównaniu z  innymi, ma ubogą ofertę kulturalną.
W ramach podsumowania projektu “Szerokie Ocieplenie Sąsiedzkie”,  realizowanego na tej dzielnicy, wśród mieszkańców przeprowadzona była  ankieta badająca ich zadowolenie i potrzeby dotyczące oferty kulturalnej  na dzielnicy.


Szerokie  to teren znajdujący się w północno-zachodniej części Lublina i  wyznaczają go: od północy i wschodu rzeka Czechówka, wschodnia granica  ogródków działkowych „Zimne Doły”, ul. Wojciechowska oraz granica miasta  od strony zachodu. Teren ten charakteryzuje specyfika dzielnicy  sypialnianej – niska zabudowa domków jednorodzinnych i szeregowców oraz  brak rozbudowanej infrastruktury.


Dopiero  wiosną 2018 r. powstała na Szerokim Filia Miejskiej Biblioteki  Publicznej w Lublinie (Filia nr 40 MBP/”Biblioteka na Poziomie”). Na  pierwszy rzut oka widać jak duża była potrzeba powstania takiej  przestrzeni – w bibliotece realizowanych jest wiele inicjatyw, projektów  i warsztatów. Również Fundacja Inside Out realizuje tam większość  swoich działań skierowanych do mieszkańców tej dzielnicy m.in. “Szerokie  Ocieplenie Sąsiedzkie”, “Wytwórnik Wyobraźni”, “Kobieta Renesansu”, czy  warsztaty żonglersko-ruchowe w ramach akcji “Lato w Mieście” oraz “Zima  w Mieście”.

Więcej

bottom of page