top of page

Dołączyliśmy do Sieci Pedagogiki Cyrku

Dołączyliśmy do Sieci Pedagogiki Cyrku

Dołączyliśmy do Sieci Pedagogów Cyrku

Dla  pięknych idei pedagogiki cyrku, by szerzyć jej metody i wiedzę, aby  umacniać dobre praktyki, doświadczać i szkolić powstała Sieć Pedagogiki  Cyrku. Organizacja ta istnieje od kwietnia 2019 r. została założona  przez blisko 30 osób z całej Polski, które reprezentują grupy  nieformalne, organizacje pozarządowe i instytucje realizujące pedagogikę  cyrku. Członkowie spotykali się już w Łodzi, Warszawie i Kaliszu, a  najbliższe spotkanie Sieci planowane jest w Różanymstoku.


Fundacja Inside Out działała przy powstaniu Sieci Pedagogów Cyrku i do niej należy, by  realizować wspólne cele. Będziemy Was informować o naszych wspólnych  działaniach.

Pamiętajcie, że #cyrkwzmacnia!


Więcej

bottom of page