top of page

5 zasad impro wspierających rozwój dzieci i młodzieży

5 zasad impro wspierających rozwój dzieci i młodzieży

Zasada 1. SPONTANICZNOŚĆ 


Jakie kompetencje rozwija? 

Wystąpienia publiczne, kreatywność, pro-aktywność. 


Nie musimy być bardziej kreatywni, niż jesteśmy. Kreatywność opiera się na wyobraźni, a wyobraźnię każdy z nas posiada. Wystarczy ją rozwijać i pozwolić jej dojść do głosu. Sięgnąć do źródła kreatywności. Do spontaniczności. Uczenie się identyfikacji naszych wewnętrznych impulsów i sprawne kierowanie nimi to fundament kreatywności. Aby być bardziej kreatywnym, wystarczy być bardziej spontanicznym. 


Co nas blokuje przed byciem spontanicznym? 

1) Lęk przed krytyką innych 

2) Lęk przed porażką 

3) Lęk przed byciem nieoryginalnym 


SPONTANICZNOŚĆ JEST JAK MIĘSIEŃ – WYSTARCZY JĄ ĆWICZYĆ 


Jeżeli brak spontaniczności opiera się na lękach, to sposobem na jej pogłębienie jest ODWAGA.


Czytaj dalej

bottom of page